[google-translator]
044 879 1010

Aanlynbesprekings

Hoe om ‘n bespreking te maak

 

Neem kennis geen een nag besprekings word vir naweke aanvaar nie (Vrydae en Saterdae)

 

 AANLYNBESPREKINGS

Besprekings kan hieronder aanlyn gedoen word. LET WEL dat besprekings vir die Hoogseisoen slegs deur middel van aanlynbespreking-stelsel hanteer word (sien datums op die tarieflys op die tuisblad).  Met aanlynbesprekings moet ‘n 40% deposito onmiddellikbetaal word om u bespreking te verserker.  Die balans vir hoogseisoen-besprekings is betaalbaar teen die einde van Oktober.  

NEEM KENNIS DAT TARIEWE JAARLIKS OP 1 MAART SAL VERHOOG.

BESPREKINGS PER E-POS OF TELEFONIES

Indien u per e-pos of telefoniese bespreek:-

Sodra u die besprekingsdokumentasie ontvang, het u 48 uur om die deposito te betaal om u bespreking te bevestig. Indien betaling nie geskied nie, sal die bespreking gekanselleer word. Die balans moet 7 dae voor aankoms vereffen word. Toegang sal geweier word indien betaling nog nie ontvang is nie.

Geen besprekings mag na ‘n ander persoon oorgedra word nie.
Inligting oor tariewe, soos uiteengesit op die webwerf se tarieweskakel, asook die tariefdokument daar beskikbaar, is streng van toepassing.

Neem asseblief kennis dat handdoeke nie voorsien word nie. Enige ekstras moet self saamgebring word. 

GEEN TROETELDIERE WORD TOEGELAAT NIE!

Geen instandhoudingwerkers sal toegelaat word om van die akkommodasie-geriewe te gebruik terwyl hulle aan ‘n projek, by die oord of op ‘n ander plek, werk nie.

Aankomstyd: 14:00 Vertrektyd: 10:00

Gaste kan ‘n versoek aan die kantoor rig om vroeër te arriveer of later te vertrek, teen ‘n addisionele fooi van R100 per huis en R60 per staanplek, afhangende van beskikbaarheid.

Hoogseisoenbesprekings word anders hanteer en maak op 1 Desember 08:00 oop vir die volgende jaar en kan slegs aanlyn bespreek word.

In die geval waar ‘n kliënt wil kanselleer, sal die volgende bepalings en voorwaardes geld:
• ‘n Kansellasiefooi van R70 sal by alle kansellasies afgetrek word.
• Indien ‘n kliënt binne 13 dae voor aankoms kanselleer, sal alle gelde betaal, verbeur word.
• Kansellasies tussen 14 en 29 dae voor aankoms, sal u 50% van akkommodasiegelde verbeur.
• Kansellasies tussen 30 en 59 dae voor aankoms, sal u 50% van die deposito verbeur word.
• Kansellasies tussen 60 en 89 dae voor aankoms, sal u 25% van die deposito verbeur word.
• Kansellasies langer as 90 dae voor aankoms sal u slegs die R 70 kansellasiefooi verloor.

Stuur asseblief ‘n epos indien u wil kanselleer met die volledige bankbesonderhede waarheen die gelde terugbetaal moet word. Let wel dat uitbetalings onderhewig is aan die goedkeuring van die bestuur.